На днешното заседаниена Министерски съвет бе решено да бъдатотпуснати допълнително 30 млн.

Бензиностанции ЕКО ще подарят специално направени светофарни уредби на четири столични детски градини.

Двама мъже, извършвали нагли обири на автомибили пред детски градини, докато родители водели децата си в забавачката, бяха задържани в София.

Днес ще бъдат обявени свободните места в детските градини иясли в София за учебната 2012/2013 г.

Първото текущо класиране, в което се обявяват свободни места в столичните детски градини и ясли бе отложено с една седмица по технически причини – преместване на информационната система в Столична община, стана ясно днес.

Петктратно хранене дневно с преобладаващи плодове и зеленчуци в менюто се въвежда задължително в училищните столове и детските градини от 15 септември.

От година на годината влизането в детски градини и ясли у нас става по-трудно и от влизането в университет.

От днес до 28 април тече двумесечният срок за кандидатстване за прием в столичните детски градини.

Ако родителите не предоставят документ за платени здравни и социални осигуровки от Националната агенция по приходите (НАП), детето им няма да бъде прието в детска градина.

Най-голям е недостигът на места за яслите в София - около 6000.

Разпространи съдържание