Между 2500 и 3000 миньори ще пристигнат в София във вторник, за да участват в протест пред сградата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) излезе с предложение за различни средни намаления на цените на електрическата енергия за битовипотребители: за клиентите на ЧЕЗ предложеното намаление е 6,7%, за ЕВН - 7,3% и за ЕНЕРГО ПРО - 5,3%.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще вземе днес решение за намаление на цената на тока със 7 или 8%.

Под 8% ще е евентуалното намаление на цената на тока отмарт.

Всички членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) са подали оставка, въпреки че мандатите им изтичат през 2015 г.

Промените в ценообразуването на изразходваната електроенергия е по-възможно да се случат след първи април, отколкото от първи март.

Вчера не са отнети лицензите на ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро, а са започнали съответните процедури.

Държавната комисия по енергийно и водно регулиране взе решение да открие процедура по отнемане на лиценза на чешкото електроразпределително дружество ЧЕЗ.

Държавната комисия за водно и енергийно регулиране (ДКЕВР)обмисля възможности за намаляване на цената на електроенергията преди 1 юли.

18/02/2013 - 14:15

Дружествата на ЧЕЗ в България следват в работата сиизискванията на българското законодателство.

Разпространи съдържание