Вие сте в състояние да направите света по-добър, започвайки от вашата собствена компания.

Доскоро животът ми вървеше в стабилни темпове на работа, осеяни с усилия да намаля скоростта и да се отпусна.

Разпространи съдържание