Уникална експозиция, посветена на природата и опазване на околната среда може да се види в „Експо Баня София“, до края на август.

Според сателитна информация на НАСА, събрана в годините между 2000 и 2011 г., атмосферата на Земята позволява да бъде пропуснато в Космоса много по-голямо количество топлина, отколкото предвиждат по-ранните компютърни модели.

Китайското правителство ще представи пилотна схема, която ще стимулира борбата с въглеродните емисии.

Горите играят много по-важна роля в световната климатична система, отколкото се предполагаше по-рано.

„Ще оставя законите в страни и ще ви разкажа какво може да се направи с една интересна идея.

"Помните ли 1989 г.? Колко от вас си я спомнят?

В хода на рекламна кампания в защита на природата Coca-Cola и Световният природен фонд на Филипините поставиха в Манила билборд, покрит с истински, живи растения.

„45 литра е в момента разходът на вода за едно пране.

Високият стандарт е важно условие за чиста природа. Тази теза разви Георги Ангелов, старши икономист на Институт „Отворено общество” по време на 2.

Едва 6% от островната територия на Великобритания е застроена с градска площ.

Разпространи съдържание