„Преходът към нисковъглеродна икономика не е само начин всяка държава да даде своя принос за стабилизиране на въглеродните емисии на безопасни нива, но и сериозна възможност за икономически растеж.” Около това становище се обединиха участниците в първия панел на започналия тази сутрин в 10.00 часа втори годишен екофорум „Зеленото бъдеще на България”, организиран от сп.

От 2005 г. насам представители на Грийнпийс работят в България по различни зелени проекти и инициативи.

Няма спор, индустрията с интерес към екологичните продукти бележи бум в последните години, коментира planetgreen.discovery.com.

Ръководството на Google планира сериозни инвестиции в зелени политики на компанията.

56 000 т. опаковки от различен произход е рециклирала „ЕКОПАК България” АД за цялата 2010 г.

"Епохата, в която зеленият маркетинг означаваше „слънчев“ дизайн на логото и големи обещания за опазване на околната среда в рекламата, отмина безвъзвратно.

Натрупаните в атмосферата въглеродни съединения са един от главните виновници за мащабните климатични промени и глобален проблем, изискващ ефективно решение.

Представители на екологични, неправителствени организации у нас ще обсъдят на пресконференция утре най-новите теми в зеленото развитие на България.

Най-голямата организация у нас за оползотворяване на отпадъци от опаковки Екопак стартира днес мащабен пилотен проект за разделно събиране на такива отпадъци в столичния район „Оборище”.

Разпространи съдържание