Възможностите за бизнеса в региона ще обсъждат водещи икономисти и мениджъри на най-успешните компании от областта на форум в Бургас, организиран от списание "Мениджър".

Компаниите, които не спряха да инвестират в персонала, да се занимават изключително и само с основната си дейност и поддържат различни форми за общуване и управление на отношенията с клиентите оцеляха в кризата и се развиват.

На финала на поредицата, в която ви представяхме гледните точки на основните участници в дискусията ни, посветена на образа на България по света, вижте позицията на един българин, за когото спокойно можем да кажем, че е вдъхновяваща личност.

Позитивните нагласи и моделите на успешност са едно от сериозните предизвикателства, с които трябва да се заемем, ако искаме светът да заговори по нов начин за нас и страната ни.

Когато намерим ясните отговори на въпросите кои сме и накъде сме се запътили, ще можем да започнем да градим по-ясна представа за България, както пред самите себе си, така и пред света.

Престижът на всяка страна почива на стабилна ценностна система. Сред новите ценности, които трябва да изградим, задължително трябва да присъства и качествено образование, сподели по време на дискусията за образа на България по света

Едни от най-големите експерти в областта на капиталовия пазар, взаимните фондове, банки и застраховане ще се включат в третото издание на икономическия форум „Шумът на парите”.

На 15-и и 16-и май в хотел "Шератон" в столицата ще се проведе третото по ред издание на икономическия форум "Шумът на парите".

Яна Игнатова-Ярмова е маркетинг директор на Procter&Gamble за целия свят.

Петко Димитров, съдружник и управител на "ПрайсУотърхаус Купърс България" представи един по-особен поглед по темата за световните практики в интегриране на жените във висшето управление, през призмата на своите лични и професионални наблюдения.

Разпространи съдържание