Има ли разлика в дамския и мъжкия стил на управление.

Въпреки убеждението, че дискриминацията на жените в България е останала в миналото, все още има проблем в това отношение, защото цифрите безспорно показват, че жените в България, които са 49% от работната сила на икономиката, получават средно възнаграждение с 12-20% по-ниско от това на мъжете във всички сфери.

Днес ще ви запознаем с поредното мнение от форума на сп.

Продължаваме да ви представяме гледните точки и мненията на участниците в форума на сп.

Не изкуственото налагане на равенство чрез квоти, а реалните качества са това, което може да изведе жените на пътя на успеха.

Новостите в HR индустрията по света и у нас ще бъдат представени на първото специализирано събитие „HR industry 2012”.

Младите хора трябва да бъдат проактивни и да вярват в себе си.

Междуфирмената задлъжнялост в сектора на храните започва да се увеличава - нещо, което не беше характерно предишните години.

Отливът на инвестиции е големият проблем на българската икономика в момента.

Робот, който се грижи за възрастни хора е едно от чудесата на съвременната техника, показано на тазгодишното IREX изложение, което започна днес в Токио.

Разпространи съдържание