Икономиката на Испания през последното тримесечие на 2012 г.се е свила с 0,8%, което представлява най-големият спад от второто тримесечиена 2009 г.

Икономиката на България през настоящата година ще нарасне с1,4%, а през 2014 г.

Падането на правителството изпревари очакваните и планирани парламентарни избори едва с няколко месеца.

Правителството на Ямайка договори нов заем от МВФ на стойност 750 милиона долара.

Финансовата криза, която се настани трайно в Европа от 2008г.

2012 г. донесе нулев растежна френската икономика, показватофициални данни.

Икономиката на Българияе отчела съвсем минимален ръст презпоследното тримесечие на 2012 г.

Разпространи съдържание