България е на първомясто по нарастване на доверието напотребителите към онлайн пазара в Европа,заяви в интервю за „Фокус“ ИгнатАрсенов, директор на българския клонна Европейския потребителски център.Това се отдава на факта, че българитевярват на институциите, на потребителскитеорганизации, повишило се е и довериетона потребителите в доставчиците науслуги по интернет.

Оглеждате се за възможности за създаване на собствен бизнес? В момента се развиват 8 полета в интернет, към които е ориентиран активен потребителски интерес.

Българските деца между 9 и 16 години са на 2-ро място вЕвропа след шведските по продължителност на ежедневното ползване на интернет,заяви в интервю за „Фокус” Георги Апостолов, координатор на Националния центърза безопасен интернет.

България попадна сред десетте страни с най-бърз интернетв света. В класацията „Къде да намерим най-бързия интернет в света”, изготвенаот „Блумбърг”, страната ни се нарежда на осмото място със средна скорост от 32,1МВ/сек.

Китайските власти затегнаха мерките за регулация на мрежата, за да наложат по-строги изисквания потребителите изцяло да се идентифицират пред интернет доставчиците.

Китай затегна правилата за използване на интернет на своя територия.

Делът на фирмите у нас,имащи достъп до интернет, се е увеличилдо 87,4% през 2012 г., което е с 0,5% повечеспрямо предходната година.

Закупуването на хранителни продукти от интернет крие изключително голяма опасност, заяви пред БНТ директорът на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) Йордан Войнов.

Интернет с едната ръка дава, но с другата взема. Прави го незабелязано, особено ако сме погълнати от присъствието му.

Независимо дали е направена с най-обикновен фотоапарат, със смартфон или със супермодерна фотографска техника, снимката се цени и ни вълнува заради момента, който е успяла да запечата.

Разпространи съдържание