Ан Бейбър и Лин Уеймон*

Успешната комуникация е цяло изкуство, плюс природен талант.

Способността да се комуникира както трябва е сред най-ценните активи в бизнеса.

Представителите на малкия бизнес често участват в събития на професионалната общност, в които опитват да правят контакти.

Ако сте се присъединили към LinkedIn и сте попълнили профила си, мислейки че това е онлайн автобиография, вероятно губите цял куп възможности.

По-голямата част от българските фирми (73%) са на мнение, че установяването на контакти лице в лице ще продължи да бъде най-добрият начин за откриване на нови клиенти през следващите 2 или 3 години.

Може и да ви прозвучи странно, но днес най-важният източник на работни места са професионалните мрежи.

Използвате ли някое от тези оправдания?

- По-лесно е да напишем имейл, отколкото да вдигнем телефона.

Хората, които поддържат стабилна мрежа от познанства в компанията си, разрешават повечето конфликти и правят организациите си по-успешни, показва ново проучване на Harvard Business Review.

Смятате ли, че не умеете да завързвате запознанства? Че не успявате да създадете собствена мрежа от контакти и връзки?

Всички знаем колко важна е мрежата от контакти в различните сфери на живота и особено в бизнеса.

Разпространи съдържание