Подвижна рампа за достъп на инвалиди дари Байер България на Столична библиотека и театър „Възраждане”.

Разпространи съдържание