Кредитният пазар отслабва в края на годината, въпрекиналичието на изгодни промоции от страна на банките.

Разпространи съдържание