Кредитният пазар отслабва в края на годината, въпрекиналичието на изгодни промоции от страна на банките.

Проблемите в банковиясектор ще предизвикат ново рухване накредитния пазар.

Отпускането на кредити от европейските банки достигна най-високото си ниво за последните шест месеца и перспективата е тази тенденция да продължи, съобщи Financial times.

Разпространи съдържание