Пазаруването не е изцяло женска територия. В играта на сп."Мениджър", в която участниците трябваше да продължат посланието"Купувам, когато..." се включиха и доста мъже.

Без малките радости в живота, светът щеше да е доста скучно място.

Емоцията или рационалните подбуди надделяват в потребителското поведение? Ето въпрос, над който маркетолозите по цял свят продължават да разсъждават и до днес.

Скъпи приятели и читатели,

Близо 200 от вас се включиха в приключилата миналата седмица втора Фейсбук игра на сп.

Разпространи съдържание