Бургас работи много усилено в последните години да промени имиджа си от един, наложил се в миналото в представите на хората като пролетарски град, към град не само добър за живеене, но и атрактивен за посещение и престой.

В бъдещата програма за развитието на столицата фокусът вече се измества към лицето на града в неговия по-малък мащаб – кварталите и жилищните комплекси, особено районите с едропанелни жилища.

Промените в облика на градовете - не само у нас, а в цял свят ще бъдат движени от вече очертали се трендове като нарастване на населението, урбанизацията, задълбочаващия се недостиг на ресурси и др.

Какво разбира под устойчиво развитие една глобална компания с традиции и иновационен подход като BASF например?

Съществен елемент от темата за облика на българския град е един все още нов за България инструмент като градския маркетинг.

„Аз лично ще настоявам София да има специално място в следващия програмен период на Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика.

Какво трябва да направим градовете ни да станат интелигентни и устойчиви без тези думи да звучат сложно и просто като една заучена реплика?

„Около 75% от населението на България живее в градовете, затова и фокусът на насочване на средствата за регионално развитие и благоустройство от следващия програмен период на Оперативната програма за регионално развитие ще бъде насочен главно към инвестиране в обновяването и подобряването на градската среда в цялата страна”.

Могат ли българските градове да станат по-модерно, красиво и привлекателно място за живот на своите граждани?

Разпространи съдържание