Трудно е човек да приеме тежката мисъл, че е станал непродуктивен.

Разпространи съдържание