Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянковопроверга твърденията на бизнеса, че обикновено данък ДДС се бави между шест иосем месеца, понякога и до година.

83 на сто от фирмите у нас имат просрочените вземания.

Със 116 часа (около 15работни дни) по-малко губят на годинабизнесът и гражданите у нас при плащането наданъци и осигурителни вноски.

Европейската комисияне планира да спре плащания заинфраструктурни проекти у нас, но паритепо оперативната програма "Транспорт"може да не стигнат за всички проекти ифинансирането на част от тях да останеза след 2014 г.

Националната агенция за приходите и Националният осигурителен институт ще работят върху опростяването на осигурителните декларации, значително съкращаване на броя на банковите сметки и кодовете за вид плащане на осигурителни вноски.

71% от всички плащания в България тази година са направени в срок.

За да улесни осъществяването на инвестиционни проекти поПрограмата за развитие на селските райони (ПРСР), Европейската комисия (ЕК)увеличи тавана за авансовите плащания до 50 %.

500-те милиона лева забавени плащания на държавата, от петък са тръгнали към бизнеса, съобщи на сайта си Българската банка за развитие, определена за посредник в разплащанията.

Ще има забавяне на плащанията от Националната здравноосигурителна каса към лекарите и лечебните заведения, призна д-р Глинка Комитов, зам.-председател на НЗОК.

Директорът на Националната агенция по приходите Красимир Стефанов съобщи, че се подготвя проект на закон, с който да бъдат ограничени разплащанията в брой, надвишаващи 5000 лева.

Разпространи съдържание