Европейският съюз ще загуби Турция, ако не я приеме за свой член до 2023 г.

Ако родителите не предоставят документ за платени здравни и социални осигуровки от Националната агенция по приходите (НАП), детето им няма да бъде прието в детска градина.

Висши военни от турската армия бойкотираха официална церемония в президентския дворец, защото жената на президента носи ислямска забрадка.

За втори път това лято СУ „Св. Климент Охридски” обявява кампания за попълване на незаети места.

УНСС обявява прием на 200 студенти платено обучение през учебната 2010/2011 г.

В 76 от общо 96 специалности в Софийския университет „Св.

Около 220 хил. млади хора може да останат без място, където да продължат образованието си.

Разпространи съдържание