Световната природозащитна организация WWF представи в Канада любопитна телевизионна кампания, посветена на … пуловера на баба.

Стотина природозащитници излязоха на протест в София срещу новите текстове в закона за горите, които депутатите приеха на първо четене.

Природозащитната организация „Вива” показа брутални кадри от птицеферми във Великобритания, които илюстрират през какво се минава, за да купуваме всеки ден яйца.

Разпространи съдържание