Колкото и добри да сме в работата си, има нещо много важно – трябва да сме изключително точни.

Хората, които сутрин се събуждат рано, като цяло са по-щастливи и имат по-висока удовлетвореност от живота си.

Разпространи съдържание