Части от София ще останат без вода в петък, съобщиха от „Софийскавода”.

Части от София ще останат без вода в четвъртък, съобщиха от „Софийскавода”.

„Софийска вода” временно спира водата в някои части на столицата на 26 февруари, съобщиха от компанията.

„Софийска вода” временно ще прекъсне днес водоснабдяването в част от ж.к.

Не малка част от София ще остане без вода в сряда, съобиха от "Софийска вода".

Части от София ще останат без вода във вторник, съобщиха от "Софийска вода'.

Части от София ще останат без вода в четвъртък, съобщиха от "Софийска вода.

Части от София ще останат без вода във вторник и сряда, съобщиха от "Софийска вода".

Части от София ще останат без вода в сряда и четвъртък, съобщиха от "Софийска вода".

Части от София ще останат без вода в четвъртък и петък, съобщиха от "Софийска вода".

Разпространи съдържание