Продажбите на мобилни телефони в световен мащаб са намалели през 2012 г.

България е единствената държава членка на ЕС, която регистрира значителен спад на жените на ръководни позиции - с 4% в рамките на една година.

Продажбите на "Газпром" в Европа ще се свият през 2013 г.

Тайванският производител на мобилни телефони HTC отчете небивал спад в печалбите си.

Американската раждаемост е паднала до рекордно дъно през миналата година.

390 от общо около 314 хил. действащи фирми у нас са обявили фалит през 2011 г.

Акциите наGoogle сесринаха с 8% по време на вчерашнататърговия на нюйоркската фондова борса.Причината за големия спад се оказапреждевременно публикуване на докладза слаби приходи, което доведе до спиранена търговията от страна на Google,съобщават световнитемедии.

Международният валутен фонд преразгледа прогнозата си за движението на световната икономика през 2012 година.

Втората най-голяма корпорация за метали и минно дело в света - Rio Tinto отчете 22% спад на печалбите в първата половина на тази година.

Разпространи съдържание