Енергийното производство у нас през януари е намаляло, отчита НСИ.

Все по-скъпо ще струва произвеждането на хранителни продукти и други изделия от първа необходимост в България, показват новите данни на Националния статистически институт (НСИ).

Бизнес климатът в България се е затоплил през февруари следотчетения спад от 3,2 пункта през януари.

През първия месец на 2013 г. пътувалите в чужбина българи сасе увеличили с 9,3% на месечна и с 5,3% на годишна база, до 266,2 хил.

Общият доход среднона лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2012 г.

През януари потребителскитецени у нас са се покачили с 0,4%, показватпредварителни данни на Националниястатистически институт (НСИ).

През 2012 г. безработицатав България се е увеличила с 1% спрямо2011 г., до 12,4%.

През четвъртототримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата в България е била 789лв., което е с 4,6% повече спрямо предходнототримесечие.

Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищнисгради през четвъртото тримесечие на 2012 г.

Приходите отнощувки в средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла -хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, през декември 2012 г.

Разпространи съдържание