Ако родителите не предоставят документ за платени здравни и социални осигуровки от Националната агенция по приходите (НАП), детето им няма да бъде прието в детска градина.

Подвижна рампа за достъп на инвалиди дари Байер България на Столична библиотека и театър „Възраждане”.

Разпространи съдържание