С промяната в Закона за енергетиката тази седмица развързахме ръцете на регулатора да променя цената на тока повече от веднъж годишно.

„Цената на тока ще се увеличава всяка година заради нарастванетона дела на възобновяемите енергоизточници, цената на зелената енергия иизкупуването на сертификати за въглеродни емисии”.

Цената на тока да се повиши от 5 до 14% поискаха днес трите електроразпределителни дружества.

Разпространи съдържание