Днес движението в столицата ще се промени за няколко часа в името на изкуството.

Голяма част от центъра на София ще бъде частично или изцялозатворен заради посещението на турския президент Абдуллах Гюл.

Още ограничения на движението с превозни средства в района на бул.

Разпространи съдържание