Независимо дали считате себе си за финансово отговорен човек или не, има няколко ключови индикатора, които показват, че живеете с повече пари, отколкото разполагате.

Разпространи съдържание