Три пъти "А" за спасителния фонд на Еврозоната

публикувано: 09/10/2012 - 13:14 | | коментирай сега
Три пъти "А" за спасителния фонд на Еврозоната

Две от най-големите международни рейтингови агенции – Moody's и Fitch дадоха максимален рейтинг (ААА) на Европейския стабилизационен механизъм, който вчера официално заработи.

Moody's обаче съчетава тази оценка с негативна перспектива относно способността на механизма да изплати бъдещите дългосрочни заеми, които ще сключи. Тази негативна перспектива е знак, че рейтинговата агенция може да намали оценката в средносрочен план.

Европейският стабилизационен механизъм ще разполага с бюджет от 700 милиарда евро, като собственият му капитал ще възлиза на 80 милиарда. Тези пари ще бъдат предоставени в брой от всичките 17 страни от Еврозоната. Останалите 620 милиарда евро ще бъдат под формата на гаранции или поръчителства.

Бюджетът за кредитиране на страните-членки ще бъде около 500 млрд. евро, тъй като част от средствата не могат да бъдат харчени.

Решенията коя страна да бъде кредитирана със средства от фонда ще бъдат вземани в Съвета на губернаторите на ЕСМ, т.е. от финансовите министри на страните от еврозоната или техни представители. Тъй като Германия е най-големият вносител на средства във фонда (23 млрд. евро), тя ще има и най-много гласове в Съвета на губернаторите - 30 на сто.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.