По какво си приличат бизнесът и държавното управление? По това, че могат да взаимстват успешните стратегии, които да ги водят напред.

Правилото гласи: "Доброто планиране е 50% от успеха". Всяко правило обаче си има своите щастливи изключения, които го опровергават.

12/05/2010 - 00:01

Светът е пълен с лъжци, но не всички са еднакви, разбира се.

Във всяка компания има талантливи служители, които обаче не са особено контакти, странят от колегите си и не обичат да разговарят.

Един от най-големите бизнес мислители в света проф. Робърт Каплан ще представи революционни управленски стратегии в София.

Едно е да наследиш голяма компания и съвсем друго – да създадеш проспериращ бизнес от нулата.

Много реклами популяризират, но не мотивират. Кога искате да видите как клиентите ви плащат за стоките и услугите на вашата фирма?

Работодателите ще поемат първите три дни от болничните, отпада окончателно вариантът един от тях да е за сметка на работещите.

Редовното получаване на корпоративни електронни писма на личния e-mail е един от най-успешните начини да се рекламира компанията в интернет, пише сп.

От креативен бизнес водач с идеи, които убеждават и вдъхновяват, до човек, който постоянно пресмята бюджета – съвременният мениджър има различни роли в компанията.

Разпространи съдържание