Уважение и човечност се превръщат в основни фактори за успех

публикувано: 07/02/2013 - 00:12 | | коментирай сега
Уважение и човечност се превръщат в основни фактори за успех

advertorial

Доц. Гюнтер Шрикер*, един от най-видните представители на прочутата „Школа Хелингер”, от която произлиза все по-широко прилаганият напоследък терапевтичен и коучинг метод на Системните констелации идва следващата седмица у нас за поредица практични семинари. Обученията, които той ще проведе на 14, 15, 16 и 17 февруари в столицата формират ефективни умения за разрешаване на сложни житейски, служебни и партньорски казуси посредством способа на Новите духовни констелации. Първият от семинарите е насочен към родители, педагози и ученици, а следващите три – към предприемачи и ръководни кадри. Подробна информация как да се включите в обученията ще откриете тук.

А сега ви предлагаме да се запознаете по-отблизо с метода на Системните констелация, представен от самия доц. Гюнтер Шрикер в интервю, специално за „Мениджър Нюз”.

 - Вашата работа е базирана на Семейните или Системни констелации. Как работи този метод?

 - Важното при работата със Системни констелации е заучаването на нови модели на действие и нови мисловни модели, като например такива, познати ни от модерните естествени науки. Тези мисловни модели не могат да бъдат преподавани с традиционните учебни методи. Става въпрос за обучението в ново виждане на света и за една представа за хората, която отговаря на изискванията на модерното време. По този начин откриваме убедителни универсални принципи, които могат да бъдат благотворно прилагани във всички области на живота.

За практическата работа с констелации са достатъчни кратко и точно формулирани желания от страна на клиента. След това предаваме това желание на хора, които отговорно се оставят в разположение на констелацията като представители. Когато разглеждаме констелираните хора без намерение – специализираният термин е „феноменологично“ - те биват обхванати от едно движение, което води до фундаментални и откриващи нови възможности решения както за клиента, така и за неговото обкръжение .Защо това функционира толкова успешно, към днешна дата все още не можем да обясним детайлно. Можем обаче да наблюдаваме доброто им въздействие, за което са написани и научни работи за присъждане на докторска степен (например към университета в Мюнхен).

- Когато някой желае да стартира собствен бизнес, на какви критерии трябва да разчита, за да подбере правилно партньорите си?

 - Точният партньор за един предприемач се проявява винаги чак чрез практиката. Чрез работата с констелациите установяваме обаче, че има прости, но основни критерии, които в деловия свят често биват подминавани.Човек например може да разбере дали партньорът е в добри отношения със своите майка и баща. Отношението към родителите често се възпроизвежда в основната нагласа към работата и професията.

Друга точка в работата с партньори са системните закони. Как говори възможният партньор за предишния си опит в работата? Може ли той да признае и уважава всичко, с което се е срещнал или го осъжда и се отнася неуважително? Има ли той чувство и разбиране за йерархичния ред, който е бил винаги в основата и е подсигурявал нашето преживяване.Това ни дава съществени опорни точки за едно успешно партньорство.

 - Какъв, според вас, е образът на успешния ръководител в 21-ви век?

 - Само който уважава, ще бъде уважаван. Критерий за съвременен ръководител ще бъде преходът от нагласа за съдене към приемаща и ценяща нагласа. Този ръководител създава в своето обкръжение свързващи елементи, вместо разделение и изключване. На специализиран език: в 21-ви век ръководителят може да мисли и действа системно.Системно означава да виждаш цялото. Един поглед към системната еволюция позволява нови разбирания за оцеляването на човечеството.

Съзнанието за нашите зависимост и обвързаност позволява едно различно ръководство, захранено от дълбините на човечеството. Ръководителят в 21-ви век се обучава в „Системен мениджмънт“.

 - Това дава ли му знания и как истински да мотивира сътрудниците си?

 - В бизнес организациите и досега се обръща внимание на външната мотивация. Това са например възнаграждение, похвала, критика и наказание. Тези средства за мотивация не играят основна роля и изискват непрекъснат контрол.

Решаващо е събуждането на идваща от вътре мотивация. Най-голяма издръжливост човек има с това, което идва от сърцето. Към това принадлежи и наличието на известна свобода за себеизява.

 - А как и лидери, и работещи, подложени на голям стрес могат да се предпазят от „бърнаут“**?

 - Като начало с разпознаване и приемане на собствените граници. Който твърде за дълго прекрачва границите си, а и тези на другите, застрашава и себе си, и другите. В този смисъл, бърнаут може да се разглежда като следствие от превишаване на компетенции. Тук също става въпрос за основополагащи разбирания, за така наречените системни заплитания и как човек да се измъкне от тях. Едно ясно и адекватно отношение към задачите, поставени от предприятието, често е и предпоставка за продължителна производителност, която е от полза както за индивида, така и за предприятието.

В представите за себе си много хора не са на мястото си в живота. Така, те непрекъснато са в търсене. Системната работа с йерархичния ред позволява ново разбиране за действително собственото място, на което човек винаги разполага с максималната си сила.

 - Възможно ли е партньори да работят успешно заедно, ако вижданията им за бизнеса и за света вече се различават съществено. Как биха могли да вземат решения?

 - Предпоставка за успяващо партньорство при различна представа за нещата е взаимното уважение. Опирайки се на това, се намират разумни решения даже и при наличието на противоречия. Това уважение обаче никъде не сме го учили. То изисква дълбоко, докосващо ни разбиране за нас самите и за хората около нас. Емпатия и човечност стават фактори за успех, чието действие е продължително и неизчерпаемо. Работата с констелации предлага една форма, под която да се обучим на тези практики.

 - Изхождайки от огромния си опит, как мислите каква е причината за повечето противоречия между ръководители и сътрудници?

 - В Германия 88% от служителите имат проблеми със шефа си. Ръководните кадри обикновено биват обучавани на методи, с които чрез директиви и мерки за управление да упражняват възможно най-голямо влияние върху сътрудниците. Тези мерки обикновено се преживяват като напрежение и натиск. Така се създават вътрешни, а често и открито демонстрирани противоречия и отхвърляне. Когато служители и ръководители взаимно се признаят като хора със оправдани, собствени потребности и се уважават, се създава нова база, на която противоречията могат да бъдат преодолени.

 - Може с помощта на констелациите да се преодолеят такива противоречия. Могат ли те да помогнат за реализирането на проекти?

 - Констелирането показва на дълбоко ниво значението и влиянието на противоречията, като чрез приемане се намират нови решения, които често са изненадващи и неочаквани. Едно добро системно решение е постигнато тогава, когато всички участници са печеливши.

Задачи и проекти също могат да бъдат разгледани и ефективно повлияни с помощта на констелиране чрез представители.

 - Децата са нашето бъдеще. Отговаря ли сегашната образователна система на изискванията на 21-ви век? Какви са според вас 5-те най-важни стъпки на една модерна и ефективна образователна реформа?

-  Според най-новото и най-голямо в световен мащаб изследване на Jojn Hattie за учебните часове, visible learning, при което са оценени анкетите с общо 250 милиона души от училища, най-важният фактор за успеваемостта на едно обучение е отношението учител - ученик. От тази връзка зависи всичко. Всички останали 135 фактора, които също били изследвани като форми на обучение, финанси, електронна техника за преподаване, размер на класовете, задачи за домашно, играят малка роля. Като фактор с най-вредно влияние се оказва изключването на учениците от техните класове, така нареченото повтаряне.

Важно е отношението между учители и ученици. Успешната връзка учител-ученик има най-голямо влияние върху успеха на обучението. За тази връзка, учителят трябва да има добра нагласа към предмета на обучение и способността да вижда урока през очите на ученика. Тези емпатични способности се изучават с успех по време например на Системните констелации.

Най-важните пет стъпки са в добрите взаимоотношения между:

1. учители и ученици

2. родители и деца

3. учители и родители

4. учители и учители

5. учители и техните висшестоящи

 Системната педагогика, например в училището Cudec в Мексико, представлява принципа: Да се учи, човек може само с благодарно сърце.

--------------------------------------------------------------------------------------

*Доц. Шрикер има над 30 годишен опит като учител, член на училищната управа и обучител на учители. Той е дългогодишен гост-преподавател към Техническия университет в Мюнхен, инструктор терапевт към Немското дружество за Системни Констелации (DGFS), доцент към Европейската академия за системни констелации (Eurosys) и към Хелингер училището (Sciencia).

---------------------------------------------------------------------------------------

** Бърнаут – Синдром на професионално изчерпване, „прегаряне”, изтощение

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.