Жената в бизнеса все още e по- ниско платена

публикувано: 08/03/2010 - 17:45 | | коментирай сега
Жената в бизнеса все още e по- ниско платена

Жените по света получават близо 74% от възнагражденията на мъжете, става ясно от доклад на Международната конфедерация на профсъюзите. Те продължават да напредват по-трудно в корпоративната йерархия и да се ползват с по малки бонуси в сравнение с колегите си мъже.

Особено потърпевши от професионална дискриминация са майките. Работодателите често нарушават законите, като плащат на жените по-малко, отколкото на мъжете и като не им дават достатъчно дълъг отпуск по майчинство. Често се случва да им бъдат отказвани повишения, или преди назначаване да се иска незаконно да представят тест за бременност. Те поемат непълни работни смени много по-често.

Подобно проучване на Европейския съюз показва, че законите не са достатъчни, за да се пребори дискриминацията срещу жените на работното място.

Проучването на конфедерацията на профсъюзите е направено въз основа на доклади от над 40 държави по света.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.