СЛЕД СМЪРТТА НА ЛУИ БРАНД през 1879 г. двамата му синове - Луи-Пол и Сезар,
притеснени от нередовните доставки на части със съмнително качество, решават, че
е по-добре да произвеждат всичко сами. Изоставят старата работилница, където до
този момент са сглобявали часовниците на фирмата, и започват вътрешно
производство с пълен контрол над процеса. През януари 1880 г. малката фирма се
премества в неголяма фабрика, след което -през декември същата година -
собствениците купуват пялата сграда. Две години по-късно компанията се премества
за последен път. Настанява се в бивша тъкачна фабрика в община Гурцелен,
Бил-Биен (кантон Берн). Именно в тази стара тъкачна фабрика се намира централата
на Omega и до днес.

Луи-Пол и Сезар Бранд умират в една и
съща година - 1903. Но през последните няколко десетилетия преди смъртта си
създават една от най-големите швейцарски компании за часовници - с годишно
производство от 240 хил. екземпляра и над 800 служители.

Компанията преминава в ръцете на четирима
младежи, най-възрастният от които, Пол-Емил Бранд, още не е навършил 24 г.