Когато ме помолиха да напиша нещо за Стив Джобс, разбрах, че ще е трудно.
Не само защото вече толкова много се бе
изписало, но и защото не го познавах. Не съм се срещал със Стив Джобс. Наистина, не знам много за него. Не мисля, че някой знае. Въпреки това е единственият ми корпоративен герой. Той е част от живота ми от 1988 г., когато купих първия си Macintosh.
Тогава бях на 23. Днес, когато пиша на iMac този кратък текст в знак на почит, съм на 46. Все още съм отдаден и верен. Все още последовател и човек, който вярва.

Причината за величието на Apple е, че те нямат клиенти или потребители. Няма таргет групи, когато искаш да промениш света. Стив Джобс никога не е бил президент на компания. Той винаги е бил лидерът. Когато другите компании имаха клиенти и потребители, Apple имаше последователи и хора, които вярваха в нея.
Стив Джобс забрани маркетинг проучванията, фокус групите и всичко друго, за което можете да се досетите, за да "разберете" какво иска пазарът.