Какви са рисковете от работата с нелицензиран софтуер за бизнеса и икономиката като цяло?
Евгени Данилов:
Рисковете за бизнеса са предимно технически и законови. Липсата на лицензи за използваните софтуерни продукти лишава ползвателите от правото на техническа поддръжка от страна на "Майкрософт". Освен това потребителите на нелицензирани продукти са изправени и пред опасността от кражба на лични или фирмени данни вследствие от това, че много често пиратските копия на нашите продукти са модифицирани и в тях бива добавян зловреден код (т.нар. вируси, червеи и т.н.). Фирмите не могат да разчитат и на стабилна ИТ инфраструктура, ако тя е изградена с нелицензирани продукти. Легалният софтуер повишава конкурентоспособността на икономиката. Софтуерното пиратство пречи на иновациите и разкриването на нови работни места, намалява приходите от данъци и увеличава рисковете от киберпрестъпления.
Георги Ранделов: Софтуерът е защитен обект от Закона за защита на авторското право и сродните му права. Като пълноправен член на ЕС ние сме длъжни да спазваме и международното законодателство в тази
насока.