Има марки, които не трябва да показват много снимки. Така че, докато гледате тези, дано имате студена бира до себе си

НА ДНЕШНИЯ ДЕН преди 145 години един човек изпраща писмо. Вечерта на 30 юни 1863 г. той написва няколко реда на майка си, в които разказва своите планове да купи малка пивоварна. Този човек остава в историята под името Джерард Адриан Хайнекен. Той купува малката пивоварна и започва да прави собствена марка бира. Това събитие само по себе си не е нито необичайно, нито уникално по рода си, но забележителното в случая е неговият път - от писмото до майка му до "Сервираме на планетата", както гласи популярният слоган днес.
Джерард Хайнекен отрано схваща идеята за пресичането на границите, за продаването в чужбина, за превръщането на една фирма в космополитна компания. Първата стъпка в тази насока е участието на Световното изложение в Париж през 1889 г. Завръща се у дома с голямата награда. Diplome de Grand Prix все още стои на етикета на бирата. Да направиш добра бира, е едно нещо, да я продаваш по целия свят, е съвсем друго.