РЯДКО ЩЕ ВИДИТЕ празна страница в списание, а още по-рядко - бял екран по телевизията. Понякога обаче стават грешки. Тази история е за крайни срокове, които не могат да бъдат пропускани.
Преди девет години, през септември 1999 г., в агенцията ни дойде нов клиент. Името на фирмата му беше Stockholm 2000. Трябваше да подготвим празненствата за посрещането на милениума в града, трябваше да спретнем голям купон. Новогодишната вечер на хилядолетието. Ето какво значи крайни срокове. Не можеш да отидеш три дни след това и да кажеш: "Е, позакъсняхме малко, но сме готови".
На първо място сформирахме "екип за бързо реагиране". Той включваше нас самите, представители на полицията, пожарната, болниците, хора от градската управа и от кръга на Стенбек. Финансистът Ян Стенбек щеше да се погрижи за крайната сметка.
Купонът, или по-скоро карнавалът, трябваше да започне на втория ден след Рождество и да продължи до нощта на Нова година. Нареждането на Стенбек беше простичко казано и обратнопропорционално по сложност на изпълнение - една седмица на събития и партита, от които всички хора в Стокхолм да бъдат доволни.