ДЕНЯТ НА СВ. ВАЛЕНТИН се корени в най-различни легенди, достигнали до нас през вековете. Има поне трима светци, носещи името Валентин. Но аз ще ви разкажа историята на онзи Валентин, която считам за истинска. Историята на нашия Валентин.
Почти 300 години след разпятието на Христа римските императори налагали почитането на старите римски богове. Да бъдеш християнин по това време било престъпление, а да бъдеш християнски свещеник било дори още по-лошо. И така, един млад свещеник бил хвърлен в затвора заради проповедите си. Отгоре на всичко той извършил и още по-страшно престъпление - венчал няколко двойки християни. По онова време това било престъпление, за което човек можело да бъде екзекутиран. Името на младия свещеник на латински било Валентиниус - т.е. Валентин.
Всеки ден в килията на нашия бъдещ светец идвала дъщерята на тъмничаря, за да му донесе хляб и вода. Това било нейна работа, въпреки че била сляпа. Животът на Валентин се намирал в смъртна опасност.