Ненаситният апетит на човечеството за месо създава сериозни екологични проблеми

Един от най-променливите аспекти на човешката природа е предпочитанията с какво и как да се храним. Така е било по времето, когато далечните ни прадеди са се хранили със сурови грудки и горски плодове, така е и днес, във времето на молекулярната кухня и чипса от кейл. Какво ще слагаме на трапезата в следващите години?
Първата мегатенденция, която ще се развива до 2020 г., е здравословната храна. Потребителите никога не са били по-добре информирани и взискателни към това, с което се хранят. Това не е мода, а трайна промяна в човешкото поведение.
Втората доминираща тенденция е екологичната храна. Световните потребители са все по-информирани и критични към факта, че начинът, по-който човечеството произвежда и разпределя храна, е катастрофално неефективен. Изчерпващите се рибни запаси и високата цена на животновъдството са само най-драстичните примери в това отношение. Според изследване на FAO (Организацията по прехрана и земеделие към ООН) глобалната консумация на месо ще се увеличи двойно за периода 2000-2050 г.