Постепенната забрана на дизеловите двигатели е възможност за инвестиции в електромобили и хибридни коли, както и във всичко, което е свързано с тях - зарядни станции, производство на компоненти, ремонт

Мръсният въздух е особен вид заем. Замърсявайки въздуха, ние отбиваме част от цената на нашето всекидневие, която после плащаме с лошо здраве и здравни разходи, по-ниска производителност и преждевременна смърт. Проблемът е, че вземането и изплащането са несиметрични - това, че ти си взел заем, не значи, че точно ти ще го върнеш. Не е ясно и кога ще трябва да се плати. Така както, ако пушиш, не е съвсем сигурно, че ти ще заболееш от рак, може това да е детето ти или колегата на съседното бюро. Тази несиметричност усложнява способността ни да решим този много скъп проблем.
Мръсният въздух е предимно резултат на горене - на въглища, дърва, петролни горива. Дизелът сякаш е най-сериозният транспортен замърсител, макар че замърсяванията силно се влияят от различни локални фактори - отопление, едра и дребна индустрия, уличен прахоляк. Климатът също играе роля.
Една, съвсем не единствената, от стъпките в очистването на въздуха е премахването на дизеловите двигатели.