ЕМИЛ ХЪРСЕВ е един от водещите финансисти и специалисти по доверителни финанси у нас. Управляващ собственик е на консултантска компания "Хърсев и ко", която работи в областта на частното банкиране.

Господин Хърсев, с какви темпове расте богатството у нас, със същите ли както икономиката?
- Определено богатството расте по-бързо от ръста на икономиката. Натрупаните активи се измерват по два показателя. Единият е физическият обем, а другият - цената. В България се наблюдава ръст и по двата показателя. Цената е много чувствителна към промени в макроикономиката - обикновено при излизане от криза цената расте. При нас обаче се наблюдава и ръст на обема. Поради това като цяло ръстът на богатството е по-висок от този на БВП и ръста на доходите. По отношение на нарастването на депозитите в банковата система обяснението е, че то се дължи на липсата на алтернатива в период на депресия. Доколкото няма други подходящи проекти за инвестиране, депозитите остават сигурно пристанище въпреки ниските лихви.

- При растеж между 3,8% и 3,9% как се постига същата или по-висока годишна възвръщаемост?
- Въпросът е при какъв риск се постига тази или по-висока доходност.