Нено Димов е министър на околната среда и водите от май 2017 г., избран от 44. Народно събрание. Завършил е СУ "Св. Климент Охридски", Факултета по математика и информатика. Магистър е по математика и доктор по физика.

Господин Димов, в хармония ли са бизнесът и околната среда? Възможен ли е баланс между опазването на природата и индустрията?
- В началото на моя мандат казах, че ще търся баланса между опазването на околната среда и икономическото развитие. Само когато тези два стълба са в хармония, може да говорим на гражданите за просперитет.
Балансът се търси непрекъснато, във всеки конкретен случай. Всяко решение се взема така, че да не се попречи на икономическото развитие и дори, ако може, опазването на околната среда да стимулира това развитие. Пример са активностите, които имаме в посока на кръговата икономика. На последния Съвет на министрите в Брюксел отново беше разгледан минипакет за кръгова икономика, който се отнася конкретно за пластмасата и по-точно за нейната повторна употреба. Ето че нещо, което е отпадък, може да бъде бъдеща суровина, която да носи приход, а не само да е причина за разходи.

- Инвестира ли бизнесът в екология?