Сътрудници на "Фесто Производство" получават своите удостоверения за част от професия, връчени от управителя на дружеството Георги Атанасов

Ние сме водещ завод на концерна "Фесто" за сензори и съединителни кабели. Произвеждаме компоненти за електрически и пневматични задвижвания за индустриална автоматизация с две локации - София и Смолян. През 2017 г. концернът "Фесто" достигна 3 млрд. евро оборот, а продажбите на дружеството в България са за над 133 млн. лв. Екипът ни е от над 900 души.
Дружеството инвестира в обучението и развитието на настоящите и бъдещите си служители, реализира стажантски програми за ученици и студенти, организира ученически практики и осигурява лятна заетост на младите хора в България.

Над 10 години отговорност към образованието
"Фесто Производство" провежда последователна политика на сътрудничество и подпомагане на средното и висшето образование. Вече над 10 години дружеството ни успешно реализира стажантски програми за ученици от професионални гимназии с технически специалности, както и за студенти от техническите университети. Организира редица инициативи, насочени към интегриране на образованието в бизнеса, каквито са стажовете и практиките, Лятната ни академия, дуалната форма на обучение, дните на отворени врати и други събития.

Дуално обучение
Ние сме една от водещите компании в пилотния проект за въвеждане на дуално обучение в средното образование в България, в чиято основа е "учението чрез работа". През 2016 г. дружеството ни съвместно с други фирми стартира дуалната форма на обучение по специалност "Електрообзавеждане на производството" в ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров", София, през 2017-2018 г. разширихме обучението със специалност "Промишлена електроника", а през 2018-2019 г. се надяваме да реализираме дуалната форма на обучение и в ПГТТ "Христо Ботев", Смолян.

Код "Лятна академия"
От 2017 г. "Фесто Производство" предлага лятна заетост, насочена към ученици от средните професионални училища, студенти от техническите университети и млади хора с интерес към техниката и производствените процеси. Лятната академия е възможност да се види светът на автоматизацията от първо лице, да се докоснат интелигентните инженерни решения, да се научат какви са възможностите за подобрение и усъвършенстване на процесите. Младежите работят на трудов договор за период от 1 до 3 месеца, получават атрактивно възнаграждение, преминават редица фирмени обучения, възползват се от богатия пакет от допълнителни придобивки и имат възможност за включване в различните клубове по интереси. Някои от тях се връщат да работят при нас и следващото лято, а други остават на работа след завършване на образованието си.

Стажове за родни и чуждестранни студенти
Отговорността на дружеството ни към висшето образование се изразява в подкрепа на младите инженерни кадри от страната и чужбина и предоставянето на възможност за съвместяване на образованието и работата. Стажовете за студентите са с продължителност от 3 до 12 месеца и по конкретни проекти основно в инженерните отдели на "Фесто Производство", но и в логистиката, закупуването, финансите и HR. Ежегодно над 20 студенти започват професионалната си кариера като стажанти и имат възможността да подготвят курсови и дипломни работи, както и да бъдат назначени на постоянна работа.

Повишаване на квалификацията на нашите сътрудници
Дружеството ни непрекъснато инвестира в обучението и квалификацията на своите служители. През последните три години 72-ма колеги преминаха успешно 100-часово обучение по част от професията "Техник на преобразувателна и измервателна електронна техника" и получиха удостоверения за професионална квалификация. Чрез тази и други над 240 теми и над 15 хил. учебни часа годишно "Фесто Производство" развива човешкия си капитал, а служителите от своя страна предават придобитите знания и опит на новопостъпилите, стажантите и практикантите, което ни осигурява устойчиво бъдеще и непрекъснато подобрение.