В периода между 2008 и 2016 г. абсолютният обем на преките чуждестранни инвестиции е нараснал най-много в Сърбия - с 57%

Често сходни икономики постигат много различни резултати в привличането на чуждестранни инвестиции. Това е резултат от редица фактори - регулаторната среда, политическата стабилност, отвореността на пазарите, качеството на съдебната система, работната сила. Разликите само в една от тези променливи може да натежи в решението на конкретен инвеститор да се насочи към една страна вместо към нейна съседка. Да видим какви са предимствата и недостатъците на четири балкански дьржави - България, Сърбия, Македония и Румъния, като инвестиционни дестинации.

Колко са инвестициите
Преди да преминем към преглед на инвестиционната среда, е необходимо да видим какъв е обемът на чуждестранните инвестиции във всяка от тях. Представените тук данни са от базата на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) за преките чуждестранни инвестиции с натрупване към края на 2016 г. - последната, за която са публикувани данни. Избран е показателят с натрупване вместо инвестиционните потоци за последната година, тъй като отразява цялостното състояние и дългосрочните тенденции.