Сериозно нарастват заплатите на директорите на заводи

Като убеден оптимист започвам тази статия с положителната новина, че икономиката през 2018 г. бележи приличен подем и наблюдаваме интерес от чуждестранни инвеститори. Това са предимно производствени компании, които оглеждат възможностите за откриване на заводи в България или обмислят разширяване на съществуващите мощности. Същевременно има компании, пръснати в цялата страна, които нямат проблем с пазара на своите продукти, но имат сериозни трудности по гарантиране на своевременни и качествени доставки. Това се случва, тъй като изостават с производствения план основно поради липса на хора в комбинация с работна дисциплина под очакванията. Те в средносрочен план смятат да напуснат страната и да преместят производствената си дейност извън България.
Обнадеждаващата макроикономическа рамка категорично измести пазара на труда в полза на работещите през 2017-2018 г., засилва натиска върху финансовата компенсация като цяло и повишава очакванията на хората. Конкретно при мениджърите на средно и топ ниво отчитаме увеличение от около 13%. Същото е увеличението в средното ниво на възнаграждение на изпълнителните директори спрямо миналата година, което води след себе си до повишаване на високото ниво с 6% за същия период.