Чрез Farmers Business Network фермерите взимат решения с агрономическа прецизност, водейки се от обективните данни, които мрежата предоставя

До края на 2019 г. се очаква платформата за градско придвижване Uber да излезе на борсата и да достигне оценка от 120 млрд. долара. Заедно с Airbnb услугата е част от първото поколение "еднорози" (терминът за възникналите в Силициевата долина стартъпи, стигащи оценка от над един милиард долара), които изградиха глобални империи, променяйки из основи съществуващи сектори.
Докато компании като Uber узряваха за своето публично предлагане на акции обаче, лесните възможности да направиш преврат в таксиметровите услуги, в хотелиерския бранш или други по-популярни за масовия потребител сектори започнаха да се изчерпват.
Миналия месец The New York Times представи анализа на CB Insights (компания, която следи инвестициите в рисков капитал и стартиращи фирми), според който новите стартъпи се фокусират до голяма степен върху разработката на софтуер за сфери като фермерство, финанси и наука.
CB Insights използва разнообразни данни - включително финансовото здраве, силата и размера на пазара, който компанията обслужва, - за да идентифицира 50 стартъп компании, които имат потенциал да достигнат оценка от 1 млрд.